0877 28 01 01

Етичен кодексМахатма Ганди:Етичен кодекс на търговеца

Основна задача на търговския екип в Електронен магазин „е-Лек“ е задължението ни да спазваме неотклонно принципа за Коректност и Морал и за точното спазване на законите в страните, в които работим, както в контактите си с Клиенти и Бизнес партньори, така и с всички Институции в страната както в личните ни, така и в служебните ни взаимоотношения.

Принципите и изискванията на Етичния ни кодекс следва да са изходната база при взимане на решения от всеки наш служител, касаещи въпроси за “позволеното и непозволеното“, т.e. за морала и поведението ни.

Опитваме се да открием смисъла в живота като помагаме на хората при нужда. За нас е важно да вярваме, че продуктите ни зареждат с добрина и вяра нашите клиенти. Като им помагаме създаваме радост, която чувстваме и своя. За нас няма клиент, който да не е специален. Затова смятаме, че е важно да покажем на всеки, проявил интерес, защо тези продукти са различни от другите и какви са положителните им страни. Репутацията на „е Лек” градим благодарение на доброто представяне на нашите лековити творения. Така, малко по малко си спечелваме доверието на клиентите и гледаме напред в посока устойчиво и трайно развитие. 

Всеки наш служител е длъжен да се съобразява не само със служебния си, но и с личния си битов морал. Обществото прави изводи за морала и престижа на Фирмата ни от поведението на всеки наш служител. Лошият битов и личен морал на всеки един от нас би злепоставил и подронил престижа на Електронен магазин „е-Лек“.

ФИЛОСОФИЯТА

Философията ни е проста – всеки един от нас се отнася към клиентите ни, както бихме искали да се отнасят към нас!

Не продаваме продукт с изкуствено завишена цена!

Не продаваме продукт с лошо качество!

Спазваме обещанията си!

Имате въпрос? 0879 480 041
Връзка с нас? elek@tovaelek.com
Станете партньор elekorder@tovaelek.com